Το κάθε τμήμα, για να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «9η Βιβλιο-τρεχάλα Φιλαναγνωσίας», θα χρειαστεί να υλοποιήσει συνολικά τρεις δράσεις με αφορμή τα βιβλία που διάβασε, συμπληρώνοντας το φυλλάδιο που είναι αναρτημένο εδώ και εκτυπώνοντάς το ή ολοκληρώνοντας τις δράσεις σε απλό χαρτί Α4, στο οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς το είδος της δράσης και το βιβλίο με αφορμή το οποίο γίνεται η δράση. Οι τρεις δράσεις φιλαναγνωσίας που καλείται το κάθε τμήμα να υλοποιήσει είναι οι εξής:

  1. Ζωγραφίστε ένα νέο εξώφυλλο
  2. Δημιουργήστε ένα ποίημα ή ένα τραγούδι με αφορμή το βιβλίο που διαβάσατε.
  3. Γράψτε ένα διαφορετικό τέλος

Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν είτε ομαδικά είτε ατομικά. Σε περίπτωση ατομικής εργασίας, το κάθε τμήμα θα πρέπει να επιλέξει ένα φυλλάδιο που θα το εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό. Μόλις συμπληρωθεί το ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, το κάθε τμήμα πρέπει να το υποβάλει στις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Για να γίνει αυτό, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ακολουθεί δύο βήματα:

  1. Συμπληρώνει την παρακάτω φόρμα υποβολής δράσεων
  2. Ανεβάζει ηλεκτρονικά το φυλλάδιο στα ειδικά πεδία παρακάτω, αφού πρώτα σκαναριστεί ή φωτογραφηθεί. Μπορεί να ανεβάσει έως 4 αρχεία (το 4ο αρχείο αφορά την προαιρετική δράση διατροφής).
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ανεβάστε το φυλλάδιο των δράσεων:
Στοιχεία σχολείου

Φυλλάδιο δράσεων